Handelsbetingelser

RADEL gør rent i tidsrummet 8.00 – 22.00. RADEL gør alt for, at de overholdte tidspunkter holdes på den dag der er blevet aftalt. Men da der kan være faktorer som giver forsinkelser, kan der ske forskydninger.

Du vil dog altid blive kontaktet hvis vi er forsinkede eller der måtte ske andre ændringer.

Telefonerne er åbne hverdage mellem 8.00 – 16.00 og vores mail bliver læst mellem 8.00 – 18.00 på hverdage. Hvis kunden ønsker at afbestille servicebesøg, skal det gøres via mail på info@radel.dk senest dagen før servicebesøget kl. 14.00.

RADEL har ret til at flytte servicebesøget inden for samme uge, men det skal meddeles kunden seneste samme dag servicebesøget skulle finde sted. For torsdag og fredagskunder kan flytningen også indbefatte følgende uge, primo. Aflysninger fra vores side sker sjældent, men kan selvfølgelig opstå ved meget sygdom.

Kunden er forpligtiget til, at informere RADEL om ændringer af telefonnumre og mailadresser da fakturering og meget af vores kommunikation sker via e-mail.

Betaling, opsigelse og ferie
Der faktureres en gang månedligt, normalt via mail og efter sidste rengøringstilfælde i måneden. Betaling er 8 dage netto.
Vores priser indekseres hvert år i Januar i henhold til kontrakt.

Overholdes betalingsfristen ikke, pålægges renter, da den aftalte pris er betinget af rettidig betaling. Der kan pålægges gebyr fra 1. rykkermail. Der er 30 dages opsigelse til den 1’ste i en måned på serviceaftalen. Denne skal gives pr. mail. Der kan kun afbestille max 1 gang i opsigelsesperioden.

Ønsker kunden ikke servicebesøg i en ferieperiode, skal dette helst varsles 1 måned før afholdelse så vidt muligt.

Nøgler og alarmer
Udleverede nøgler til RADEL opbevares uden adresseskilte på. Skulle der være alarmer, der skal kobles fra, skal RADEL have koden og kodeord at vide senest dagen før servicebesøget.

Vores medarbejdere
Alle vores medarbejdere har ren straffeattest.
Alle vores medarbejdere er forsikrede.

RADEL stiler efter, at det er de samme personer som kommer og udfører rengøringen. Men grundet ferieafvikling, sygdom m.m. kan det i enkelte tilfælde blive en anden medarbejder som kommer og udfører den aftalte rengøring.

Kvalitet og opfølgning
Skulle det, mod forventning blive sådan, at vores rengøring ikke lever op til det lovede, skal der selvfølgelig rettes op på tingene.

Hvis man har bemærkninger til rengøringen, skal man senest kl. 08.30, dagen efter servicebesøget, maile RADEL på info@radel.dk så RADEL, på skrift, kan se hvad der evt. skal gøres bedre, og så RADEL kan dokumentere de bemærkninger som skulle komme.

Har man ros til en medarbejder, opfordrer vi til at dette også mailes.

Bemærkninger kan evt. rettes op efterfølgende arbejdsdag.

Kunden
RADEL stiller ingen krav om oprydning før et servicebesøg. Det er kun for kundens egen bedste at der bliver ryddet en smule op, da rengøringen bliver bedre, og tager sig bedre ud. Alle tilgængelige steder vil blive rengjort. Vi laver kun oprydning i begrænset omfang.

RADEL kommer selv med alle rengøringsmidler og rekvisitter. Skulle kunden have specielle ønsker ang. dette, stiller kunden selv de ønskede rengøringsmidler/rekvisitter frem.

Skader og forsikring
I sjældne tilfælde kan det ske, at der sker skader under rengøringen. RADEL er selvfølgelig fuld forsikret. Sker der skader vil vores forsikringsselskab blive involveret, og man må derfor påregne at udbetalingen ikke sker med det samme.

En forsikringsskade afregnes separat, og kan ikke modregnes i serviceydelserne. Har kunden ting som er specielt kostbare, skal der gøres opmærksomt på dette, så det kan noteres i rengøringsaftalen.